poroverkko.fi on poroalan asiantuntijoiden yhteistoiminnallisesti tuottama
ja ylläpitämä 
avoin eMateriaalien verkkoympäristö
poroalan toimijoiden ja 
alasta kiinnostuneiden käyttöön.

Tutustu aihealueisiin