Poronlihan tulevaisuuden markkinat haastavat uusille urille

Poronliha 2020 -hankkeessa tuotettu ”Poronlihan tulevaisuuden markkinat” tekee näkyväksi poronlihan myynnin tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vaikka raakalihan myynnillä ja suoramyynnillä on oma tilauksensa, voisi poronlihan jalostusastetta myös nostaa, ja nimenomaan paikallisesti, paikallistaloutta tukien. Uusia maksukykyisiä asiakkuuksia voisi hakea paitsi erilaisista paikallisista kuluttajaryhmistä, myös matkailijoiden keskuudesta. Avainasemassa on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, jonka eteen on tehtävä töitä pitkäjänteisesti. Tuotteita kehitettäessä tulee kuulla asiakkaita, ja sitten järjestää tuotteet helposti heidän saatavilleen.

”Poronlihan tulevaisuuden markkinat” -selvityksessä lähestytään poronlihan tuotannon ja myynnin tulevaisuutta erilaisten asiakasryhmien kautta. Selvityksessä luodaan ensin katsaus nykyisiin ja tuloillaan oleviin ruokatrendeihin, sekä erilaisiin kuluttajaryhmiin. Lopuksi rakennetaan poronlihalle kaksi mahdollista tulevaisuuspolkua, joissa teemoina ovat toisaalta arktinen, pitkälle jalostettu luksus ja toisaalta juureva, vähänprosessoitu lähiruoka. Tulevaisuuspolut ovat karrikoituja, koska niiden kautta halutaan avata poronlihan tuottamiseen ja jalostamiseen uusia näkökulmia, ja ravistella toimijoita miettimään, miten omaa toimintaa voisi kehittää. Samalla tuodaan esille uudenlaisia asiakastyyppejä. Poronliha-alan kehittämistyön tuloksena tulee olla poronlihan tuottamisen parempi kannattavuus. Uusien asiakaslähtöisten tuotteiden, korkea laadun ja voimavarojen yhdistämisen kautta voidaan pyrkiä siihen, että poronlihan tuottajat ja jalostajat voisivat saada työlleen paremman hinnan. Arvonnousuun tarvitaan laatutyötä, koulutusta ja yhteistyötä. Hyvin tehdylle työlle ja laadukkaille tuotteille tulee etsiä niiden arvoiset markkinat.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *