PORONHOITO

Poronhoitajan perus- ja ammattitutkinto 

Poro ja poronhoito on poronhoitajan ammattitutkinnon pakollinen osio. Poronhoitaja tuntee poron biologian ja käyttäytymisen, jalostustoiminnan sekä tautien ja sairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn (Lähde Määräys 24/011/2007 Opetushallitus).

Opetushallituksen osaan.fi – sivustolla voi arvioida omaa poronhoidon perustutkinnon osaamistaan: Tutustu

 Poro-esite/Paliskuntain yhdistys: Tutustu

PORON HOITO JA KÄSITTELY

Lue lisää

PORONHOITOTYÖN ENSIAPU

Lue lisää

POROTALOUS JA MUUT MAANKÄYTTÖMUODOT

Lue lisää