PORONHOITOTYÖN ENSIAPU

 

Auta oikein – asiaa ensiavusta

http://www.autaoikein.fi/

 Hätäilmoitus 112  Tutustu
 Sydäninfarkti  Tutustu
 Allerginen reaktio ( Anafylaktinen reaktio)   Tutustu
 Aivoinfarkti (Aivoverenkierron häiriö)  Tutustu
   

 Harjoittele elvytystekniikkaa 

http://terveysportti.fi

 Oikein painelupaikka  Testaa taitosi
 Oikea paineluasento   Testaa taitosi
 Oikea painelutekniikka  Testaa taitosi
 Oikea tapa avata ilmatiet  Testaa taitosi
  Oikea puhallustekniikka  Testaa puhallustaitosi

Painelu – puhalluselvytys