SUORAMYYNTI

Suoramyyjän omavalvontasuunnitelman päivittäminen 

 

 

Paliskuntain yhdistys on laatinut poronlihan suoramyyntiin elinkeinon omat ohjeistukset eli Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan mallin sekä poronlihan suoramyyjän omavalvontasuunnitelman. Tavoitteena on kehittää poronlihan suoramyyntitoimintaa ja vähentää tarvetta viranomaisvalvontaan.